25/08/2002 - Trepa.net

Zgjedhimi i foljeve ndihmtare KAM dhe JAM ( frngjisht - shqip )

 
Zgjedhimi i foljes ndihmse  JAM  /  KAM
La conjugaison de l'auxiliaire tre  avoir

 Indicatif - Mnyra dftore

 Prsent  E tashme   
 
 
 
 Pass compos  E kryer 
 
 Je suis
 Tu es
 Il (elle) est
 
 Nous sommes
 Vous tes
 Ils (elles) sont
 
 Un jam
 Ti je
 Ai (Ajo) sht
 
 Ne jemi
 Ju jeni
 Ata (Ato) jan
 
 J'ai t
 Tu as t
 Il (elle)a t
 
 Nous avons t
 Vous avez t
 Ils (elles) ont t
 
 Un kam qen
 Ti ke qen
 Ai (Ajo)  ka qen
 
 Ne kemi qen
 Ju keni qen
 Ata (Ato) kan qen
 Imparfait  E pakryer  Plus-que-parfait

 E kryer e plot

 
 J'tais
 Tu tais
 Il (elle) tait
 
 Nous tions
 Vous tiez
 Ils (elles) taient
 
 Un isha
 Ti ishe
 Ai (Ajo)  ishte
 
Ne ishim
 Ju ishit
 Ata (Ato) ishin 
 
 J'avais t
 Tu avais t
 Il (elle) avait t
 
 Nous avions t
 Vous aviez t
 Ils (elles) avaient t
 
 Un kisha qen
 Ti kishe qen
 Ai (Ajo)  kishte qen
 
 Ne kishim qen
 Ju kishit qen
 Ata (Ato) kishin qen
 Pass simple  E kryer e thjesht  Pass antrieur  E kryer e tejshkuar
 
 Je fus
 Tu fus
 Il (elle) fut
 
 Nous fmes
 Vous ftes
 Ils (elles) furent
 
 Un qesh (kesh)
 Ti qe
 Ai (Ajo)  qe
 
 Ne qem
 Ju qet
 Ata (Ato) qen
 
 J'eus t
 Tu eus t
 Il (elle) eut t
 
 Nous emes t
 Vous etes t
 Ils (elles)eurent t 
 
 Un pata qen
 Ti pate qen
 Ai (Ajo)  pati (pat) qen
 
 Ne patm qen
 Ju patt qen
 Ata (Ato) patn qen
 Futur simple    E ardhme  Futur antrieur  E ardhshme e prparme
 
 Je serai
 Tu seras
 Il (elle) sera
 
 Nous serons
 Vous serez
 Ils (elles) seront
 
 Un do t jem
 Ti do t jesh
 Ai (Ajo)  do t jet
 
 Ne do t jemi
 Ju do t jeni
 Ata (Ato) do t jen
 
 J'aurai t
 Tu auras t
 Il (elle) aura t
 
 Nous aurons t
 Vous aurez t
 Ils (elles) auront t
 
 Un do t kem  qen
 Ti do t kesh qen
 Ai (Ajo)  do t ket qen
 
 Ne do t kemi qen
 Ju do t keni qen
 Ata (Ato) do t ken qen

 Conditionnel - Mnyra kushtore

 Prsent  E tashme    Pass  E kryer
 Je serais
 Tu seras
 Il (elle) serait
 
 Nous serions
 Vous seriez
 Ils(elles) seraient
 
 Un do t isha
 Ti do t ishe
 Ai (Ajo)  do t ishte
 
 Ne do t ishim
 Ju do t ishit
 Ata (Ato) do t ishin

 

 J'aurais t
 Tu aurais t
 Il (elle) aurait t
 
 Nous aurions t
 Vous auriez t
 Ils (elles) auraient t
 
 Un do t kisha qen
 Ti do t kishe qen
 Ai (Ajo)  do t kishte qen
 
 Ne do t kishim qen
 Ju do t kishit qen
 Ata (Ato) do t kishin qen

 Subjonctif - Mnyra lidhore  

 Prsent  E tashme
 
 

 

 

 

 Pass  E kryer
 
 que je sois
 que tu sois
 qu'il (elle) soit
 
 que nous soyons
 que vous soyez
 qu'il (elles) soient
 
 t jem
 t jesh
 t jet
 
 t jemi
 t jeni
 t jen
 
 que j'aie t
 que tu aies t
 qu'il (elle) ait t
 
 que nous ayons t
 que vous ayez t
 qu'il (elles) aient t
 
 t kem qen
 t kesh qen
 t ket qen
 
 t kemi qen
 t keni qen
 t ken qen
 Imparfait   E pakryer  Plus-que-parfait  E kryer e plot
 
 que je fusse
 que tu fusses
 qu'il (elle) ft
 
 que nous fussions
 que vous fussiez
 qu'ils (elles) fussent
 
 t isha
 t ishe
 t ishte
 
 t ishim
 t ishit
 t ishin
 
 que j'eusse t
 que tu eusses t
 qu'il (elle) et t
 
 que nous eussions t
 que vous eussiez t u
 qu'ils (elles) eussent t
 
 t kisha qen
 t kishe qen
 t kishte qen
  
 t kishim qen
 t kishit qen
 t kishin qen

Impratif - Mnyra urdhrore

Infinitif - Mnyra paskajore

 Prsent  Pass  E tashme  E kaluar  Prsent  E tashme
 Sois !  Aie t  Je !  Ishe !  tre  pr t qen
 Soyons !  Ayons t  Jemi !  Ishim !    E kaluar
 Soyez !   Ayez t  Jeni !  Ishit !  avoir t  pr t pas qen
   

 

 

 Participe - Mnyra pjesore

 Prsent  E tashme
 tant  duke qen
 Pass  E kaluar
 t  qen
 Pass compos  E kryer
 ayant t  duke pas qen
    

  Trepca.net - 25.08.2002  

  

Copyright2000-2002 Trepca.net - T drejtat e rezervuara.